25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008

ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು...
ಪೇಟೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ...

ನಗರದ ಕೊಳಚೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಜಲ....

ಕಾಪಾಡುವ ಜನರಾರು ನಮ್ಮ.....

22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008

ನೆರಳು - ಬೆಳಕಿನ ಆಟ..
ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕಾಡಿಗೆ ...!!

ಬೇಗ ಬನ್ನಿ.. ಓ.. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕರೇ....!?

21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008

ಮಂಗಚೇಷ್ಟೆ....ಮಂಗಚೇಷ್ಟೆ... ಇದು ಮಂಗಚೇಷ್ಟೆ..

ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ...

ಒಮ್ಮೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಲಾ...

ನೀವೂ ನಂಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಾ ...

ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್... ಅನ್ನುತ್ತಿದೆಯಂತೆ "ಆ" ಮಂಗ...

10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008

ಕಲ್ಲರಳಿ ..... ಹೂವಾಗಿ.....


ಕಲ್ಲು ಅರಳಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಸೊಬಗು ....

ನೋಡಲು ಬಲು ಅಂದ...

ಕಲ್ಲುಗಳ ಕುಂಡವೇ ಹೂವಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದಾಗ

ಅದು ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾದಂತೆಯೇ...

07 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008

ಮಾರ್ನಮಿ ವೇಷ...
ಬಂತು ದಸರಾ ನಾಡ ಹಬ್ಬ...

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣುತಿದೆ ವೇಷ ಭೂಷಣಗಳ ಅವತಾರ...

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಂಗ್ ಟಕ್ರ್ ... ಡಂಗ್ ಟಕ್ರ್... ಟಕ್.. ಟಕ್....

ಅದರೊದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಹುಲಿ...

ಈ ನಡುವೆ ಬರುವವರು.. ಬಂದು ಕಾಡುವವರು ವೇಷಧಾರಿಗಳು....

....... ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ.....????