21 ಮೇ 2008

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ...ಚುನಾನಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ...

ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ....

ಒಬ್ಬರು ಪುತ್ತೂರು ... ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಯ...

ಇಬ್ಬರದೂ ಗುರಿಯೊಂದೇ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ....!!

ತಲಪುವರೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ....?????

[ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ]

16 ಮೇ 2008

ದಾರಿ......
ಇದು ದಾರಿ.... ಸವೆದ ದಾರಿ... ನಡೆದಷ್ಟು .. ನಡೆದಾಡಿದ "ಹೆದ್ದಾರಿ"

ಹಾಗಾಗಿ ಸವೆದಿದೆ..... ಸವೆಯುತ್ತಿದೆ....

ಬದುಕಲ್ಲೂ ಹಾಗಲ್ಲವೇ..?

ಬದುಕಿನ ನಡೆಯಲ್ಲಿ.. ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಷ್ಟು ಬದುಕು ಸವೆಯುವುದು.... ಎಲ್ಲರ ದಾರಿಯಾಗುವುದು....?

ಆದರೆ ಆ ದಾರಿ ವಿವಾದವಾದರೆ....? ನಡೆದಾಡುವ ಮಂದಿಯೇ ವಿರಳ..... ದಾರಿ ಬಲು ಶೂನ್ಯ......!!

ಆಗ ಒಂಟಿ ದಾರಿ..!!?

15 ಮೇ 2008

ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ....ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ...!

ನೀರಿನೊಳಗಾದಾಗ ನೋಡುವವರೇ ಹಲವಾರು.... ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವರಾರು ......!!?

ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಹಾಗಲ್ಲವೇ....

ಗೆದ್ದಾಗ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದವರು .... ಸೋತಾಗ ನೋಡುವವರೇ ಎಲ್ಲರು.....!

ಎತ್ತಲು ಬರುವವರು ಯಾರು....??


[ಚಿತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು]

14 ಮೇ 2008

ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು[ಗೆ]...?ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಕಾವು ಏರಿದೆ!!?.

ಕಾಗೆಯೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ...?

"ಕಾಕ"ತಾಳೀಯವಾಗಿ ಕಾಗೆಯೊ0ದುನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಕಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ.....

"ನಾನು".... ಪ್ರತಿಬಿಂಬ...ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. "ನಾನು" ನನ್ನ "ಪ್ರತಿಬಿಂಬ"