10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008

ಕಲ್ಲರಳಿ ..... ಹೂವಾಗಿ.....


ಕಲ್ಲು ಅರಳಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಸೊಬಗು ....

ನೋಡಲು ಬಲು ಅಂದ...

ಕಲ್ಲುಗಳ ಕುಂಡವೇ ಹೂವಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದಾಗ

ಅದು ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾದಂತೆಯೇ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: