09 ಜುಲೈ 2010

ಜಲವೈಭವ . . . .

ಇದು ಜಲ ಕಾವ್ಯ. . . !!

ಕಾನನದ ನಡುವಿನಿಂದ ಸೀಳಿ ಬರುವ ಈ "ಜಲ"ಪಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ?.


ನೀರ ಹನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೀನವಾಗುವ . . .

ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿ ಬಿಡುವ ಈ ಜಲಧಾರೆಗೆ . . .

ಅದೇನು ಶಕ್ತಿ . . . . !!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: