20 ಫೆಬ್ರವರಿ 2008

ಬೀದಿ "ಕಾಳಗ"ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆಯೋ...... ನೀ ಗೆಲ್ಲುವೆಯಾ....?

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

ಚಿತ್ರಾ ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿದರು...

ಬ್ಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ..ಬರೇ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಯಾಕೆ? ಅನಿಸಿದ್ದು ಬರೇ ಬಾರ್ದ ಮಾರಾಯ್ರೇ?ನನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಇಣುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
ಚಿತ್ರಾ