21 ಮೇ 2008

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ...ಚುನಾನಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ...

ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ....

ಒಬ್ಬರು ಪುತ್ತೂರು ... ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಯ...

ಇಬ್ಬರದೂ ಗುರಿಯೊಂದೇ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ....!!

ತಲಪುವರೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ....?????

[ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ]

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: