14 ಆಗಸ್ಟ್ 2008

ಬಿಸಲೆಯ ನೋಟ..ಸುತ್ತಲೂ ಗಿರಿ ಕಾನನದ ಸುಂದರ ನೋಟ..

ಹರಿಯುವ ನದಿಯು ಜುಳು ಜುಳು ಸದ್ದು..

ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು...

ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಈ ಮನಸ್ಸು ಹಾರಾಡಲು..

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

shivu.k ಹೇಳಿದರು...

ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ!