01 ಮಾರ್ಚ್ 2008

ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಯೆ..ಗಿರಿ ಕಾನನಗಳ ನಡುವೆಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಡುಕಾಟ.....! ಹುಡುಗಾಟ.....?

ಅದುವೇ ಜಗದ ಜೀವನ...! ಅದೊಂದಿದ್ದರೆ ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕ.....?

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

sandy ಹೇಳಿದರು...

ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ್ ಅನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ?